ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 14.05.-18.05.2018.GODINE.

R.Br.      Datum prijema       Datum računa                       Naziv                  Br. računa           Iznos     
    1.      16.05.2018.     10.05.2018.

      "NERKO"D.O.O. Gusinje

        33/18       49,00
    2.      17.05.2018.     17.05.2018.     "Franca marketi"D.O.O.Bijelo Polje 18-3005-000020       12,43
    3.      16.05.2018.     16.05.2018.     "Karanfil-comerc"D.O.O.Plav            19       139,32
    4.      18.05.2018.     18.05.2018.      "Jugopetrol" A.D. Podgorica    142505050754       30,00
    5.       14.05.2018.      30.04.2018.   "Pošta Crne Gore" A.D. Podgorica     5271/18/P        4,40

Putnih naloga za period od 14-18.05.2018.god. nije bilo.