ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 07.05.-11.05.2018.GODINE.

R.Br.      Datum prijema       Datum računa                       Naziv                  Br. računa           Iznos     
    1.      07.05.2018.     09.05.2018.

   "Komunalne djelatnosti"D.O.O. Plav

   1804-00007       94,16
    2.      08.05.2018.     08.05.2018.     "Franca marketi"D.O.O.Bijelo Polje 18-3005-000018       13,35
    3.      07.05.2018.     01.05.2018. "Crnogorski telekom"A.D. Podgorica    E030819696       81,82
    4.      11.05.2018.     11.05.2018.      "Jugopetrol" A.D. Podgorica    1425050504       70,00

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 07.05.2018-11.05.2018.GOD.

Putni nalog za putničko vozilo br.245978 za prevoz štičenika do i iz Dnevnog centra.