RITAM DNEVNIH AKTIVNOSTI

 

RITAM DNEVNIH AKTIVNOSTI II GRUPA

 

07:00h – 08:00h  Dolazak, prijem djece i briga o sebi (II grupa) 
07:00h – 08:00h Sastanak stručnog tima
08:00h – 08:30h     Identifikacija i interakcija/ Socijalizacija 
08:30h – 09:00h   I individualni tretman
09:00h – 09:15h Doručak
09:15h – 09:45h   II individualni tretman
09:55h – 10:25h   III individualni tretman
10:25h – 11:00h
Uključivanje u aktivnostima u kojima korisnici uživaju (centri interesovanja)
11:15h – 12:00h  

Radionica ( Ponedeljak: Muzička radionica, Utorak: Likovna radionica, Srijeda: Radno okupaciona radionica,
Četvrtak: Muzička radionica, Petak: likovna radionica)

12:00h – 12:45h   Ručak – Radionica (Samoposluživanje (svaki dan))
12:45h – 13:00h   Uključivanje u aktivnosti u kojima korisnici uživaju (Centri interesovanja)
13:00h – 13:45h   Radionica (Upoznavanje uže i šire okoline – ponedeljak, utorak, četvrtak), (Fizičke aktivnosti - srijeda i petak – hala sportova)
13:45h – 14:00h   Uključivanje u aktivnosti u kojima korisnici uživaju (centri  interesovanja)
14:00h – 15:00h   Pripreme za odlazak I odlazak korisnika kući

 

RITAM DNEVNIH AKTIVNOSTI I GRUPA

07:00h – 08:00h  Dolazak, prijem djece i briga o sebi (II grupa) 
07:00h – 08:00h Sastanak stručnog tima
08:00h – 08:30h     Identifikacija i interakcija/ Socijalizacija 
08:30h – 09:00h   I individualni tretman
09:00h – 09:15h Doručak
09:15h – 09:45h   II individualni tretman
09:55h – 10:25h   III individualni tretman
10:25h – 11:00h
Uključivanje u aktivnostima u kojima korisnici uživaju (centri interesovanja)
11:15h – 12:00h  

Radionica ( Ponedeljak: Muzička radionica, Utorak: Likovna radionica, Srijeda: Radno okupaciona radionica,
Četvrtak: Muzička radionica, Petak: likovna radionica)

12:00h – 12:45h   Ručak – Radionica (Samoposluživanje (svaki dan))
12:45h – 13:00h   Uključivanje u aktivnosti u kojima korisnici uživaju (Centri interesovanja)
13:00h – 13:45h   Radionica (Upoznavanje uže i šire okoline – ponedeljak, utorak, četvrtak), (Fizičke aktivnosti - srijeda i petak – hala sportova)
13:45h – 14:00h   Uključivanje u aktivnosti u kojima korisnici uživaju (centri  interesovanja)
14:00h – 15:00h   Pripreme za odlazak I odlazak korisnika kući