Koordinator/ Faruk Lješnjanin

FarukRođen 15.10.1982.godine, u Plavu, osnovnu i srednju skolu završio u Plavu, diplomirao na fakultetu političkih nauka odsjek za socijalni rad u Srajevo. Pripravnički staž obavio u S.M.Š Bećo Bašić u Plavu, u trajanu od godinu dana. Šest mjeseci radio u O.Š. Hajro Šahmanović 10 casova u sedmici. Član je N.V.O EXIT iz Plava. U J.U. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Lipa" Plav zapošljen je od samog otvaranja centra na mjesto socijalnog radnika. Trenutno obavlja i poslove kordinatora u radu tima stručnih saradnika. Učestvovao je na veći broj seminara i sportskih treninga za rad sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju.

Direktor
Upravni Odbor