ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 30.04.-04.05.2018.GODINE.

R.Br.      Datum prijema       Datum računa                       Naziv                  Br. računa           Iznos     
    1.      03.05.2018.     03.05.2018.

   "Franca marketi"D.O.O.BijeloPolje

18-3005-000017      114,72
    2.      03.05.2018.     03.05.2018.     "Boss commerce"D.O.O Plav           22       30,30
    3.      03.05.2018.     03.05.2018.      "Jugopetrol" A.D. Podgorica    1425050268       70,00
    4.      30.04.2018.     30.04.2018.      "Jugopetrol" A.D. Podgorica    1425050208       30,00

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 30.04.2018-04.05.2018.GOD.

Putni nalog za putničko vozilo br.245977 za prevoz štičenika do i iz Dnevnog centra.